Dwangsomperikelen

Het al dan niet verbeuren van een dwangsom vóórdat een herstelvonnis betekend is, levert regelmatig jurisprudentie op. Zo ook een kwestie over het al dan niet tijdig plaatsen van een rectificatie op een website. De Utrechtse voorzieningenrechter moest de zaak beoordelen.

Dwangsomperikelen

De casus laat zich als volgt weergeven: op 4 januari 2023 is een vonnis gewezen waarin gedaagde een rectificatie op zijn website moet plaatsen. In het vonnis is overwogen dat er een dwangsom aan het plaatsen van de rectificatie zal worden verbonden, maar deze is niet in het dictum vermeld. In het dictum is vermeld dat alle overige vorderingen worden afgewezen. Op 14 maart 2023 is het vonnis aan de schuldenaar betekend. Op 5 april 2023 wordt op verzoek van eiser een herstelvonnis afgegeven, waarin de gevorderde dwangsom (van € 1000 per dag) alsnog wordt opgelegd. Op 7 april 2023 plaatst de schuldenaar conform het vonnis van 4 januari 2023 de rectificatie op zijn website. Op 11 april 2023 is het herstelvonnis aan de schuldenaar betekend. Eiser meent dat de schuldenaar in de periode 14 maart 2023 tot 7 april 2023 een dwangsom verbeurd heeft, omdat pas op 7 april 2023 aan de hoofdveroordeling voldaan is.

De Utrechtse voorzieningenrechter (14 juni 2023, RBMNE:2023:2780) moest oordelen over de vraag of de dwangsom verschuldigd is. Het oordeel luidde: nee! Aan het herstelvonnis komt geen terugwerkende kracht toe voor wat betreft het innen van dwangsommen. De regeling van art. 611a Rv verzet zich daartegen. Dwangsommen kunnen pas worden geëxecuteerd als deze in (het dictum van) een vonnis zijn vastgesteld en het vonnis waarbij de dwangsommen zijn opgelegd, is betekend. Pas wanneer de schuldenaar niet voldeed aan het herstelvonnis van 5 april 2023, en dat vonnis betekend zou worden, zou hij dwangsommen verschuldigd zijn. De schuldenaar is dus niet al, met terugwerkende kracht, dwangsommen verschuldigd vanaf 14 maart 2023 (de datum van betekening van het vonnis van 4 januari 2023) tot en met 6 april (de dag voordat eiseres voldeed aan de veroordeling om de rectificatie te plaatsen).

meer over het onderwerp 'dwangsom' leert u in de cursus Dwangsom & Verjaring

Bekijken