Processuele onbevoegdheid onderbewindgestelde

Een onderbewindgestelde is niet bevoegd om een gerechtelijke procedure te beginnen als een vermogensrechtelijk belang in het geding is. Lees hier verder om te vernemen hoe de rechter dit probleem oplost als hij dat toch doet.

Processuele onbevoegdheid onderbewindgestelde

Een onderbewindgestelde die als eiser optreedt is toch ontvankelijk als blijkt dat zijn proces-onbevoegdheid niet aan hem kan worden tegengeworpen als (l) de bewindvoerder zich gedurende de procedure uitdrukkelijk achter de vordering schaart en (ll) de wederpartij door deze gang van zaken niet onredelijk in zijn procesbelang wordt geschaad. De bewindvoerder zal dan de procedure als formele procespartij kunnen overnemen. Daarvoor zijn geen bijzondere formaliteiten vereist (zie HR 7 maart 2014, HR:2014:525).

Dat uitgangspunt geldt ook als de wederpartij niet met het bewind bekend was of had behoren te zijn. Het belang van de onderbewindgestelde, alsook het algemene belang van een vlot verlopend rechtsverkeer vergt dat die fout moet kunnen worden hersteld. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nam deze beslissing op 30 januari 2024 (GHARL:2024:686).