Een herstelexploot uitbrengen onder intrekking en buiten effectstelling

Het bij exploot intrekken en buiten effect stellen van een eerder betekend exploot van dagvaarding levert soms pijnlijke situaties op. Uit de rechtspraak blijkt dat het soms nog mis gaat.

Onder intrekking en buiten effectstelling

Een herstelexploot uitbrengen onder intrekking en buiten effectstelling van een eerder gedaan exploot kan soms lelijk uitpakken. Denk goed na over de gevolgen van zo’n herstelexploot. Soms blijkt een herstelexploot niets te herstellen, maar is het een nieuwe dagvaarding. Als dan de appeltermijn verstreken is, is appellant niet ontvankelijk in zijn hoger beroep. Zo kwam het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (14 november 2023, GHARL:2023:9654) tot het oordeel dat het exploot waarmee een ingetrokken dagvaarding opnieuw is betekend geen herstelexploot is in de zin van art. 125 lid 5 Rv. Het exploot is te beschouwen als een nieuwe dagvaarding welke is betekend buiten de appeltermijn. Voor een vergelijkbaar geval kan verwezen worden naar een uitspraak van hetzelfde hof van 5 maart 2019 (GHARL:2019:2041).

Een dergelijk exploot heeft fatale gevolgen voor de ontvankelijkheid van het appel als het exploot gedaan is na het verstrijken van de beroepstermijn en in de tekst van het exploot nergens aangegeven is dat daarmee beoogd wordt een gebrek te herstellen. Er blijft dan niets anders over dan een te laat betekende appeldagvaarding. De zaak is dan niet meer aanhangig, zelfs al is geïntimeerde verschenen in hoger beroep.

Ook de tuchtrechter beoordeelt soms het optreden van de gerechtsdeurwaarder ten aanzien van het betekenen van herstelexploten. De deurwaarder dient op de hoogte te zijn van fatale termijnen bij het verrichten van ambtshandelingen. Als de deurwaarder ervoor kiest om een nieuwe dagvaarding te betekenen onder intrekking en buiten effectstelling van de eerder betekende dagvaarding in plaats van het uitbrengen van een herstelexploot, handelt hij klachtwaardig als blijkt dat daardoor een fatale termijn (beroep op de kantonrechter voor een beslissing van de huurcommissie) niet wordt gehaald.

De gerechtsdeurwaarder heeft zich er ten onrechte niet van vergewist dat sprake was van een fatale termijn, waardoor de kantonrechter de vordering van klager niet-ontvankelijk heeft verklaard en klager heeft veroordeeld in de proceskosten. Het behoort tot de kerntaak van een gerechtsdeurwaarder dat een controle ten aanzien van termijnen wordt uitgevoerd bij het verrichten van ambtshandelingen in het algemeen en dus ook bij het herstellen van een fout in een eerder uitgebracht exploot (zie Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 8 december 2023, TGDKG:2023:110).