Bankbeslag leggen op feestdagen

Het leggen van een bankbeslag rond de feestdagen in december leidt vaak tot ophef. Mag de gerechtsdeurwaarder dit zomaar doen?

De tuchtrechter heeft zich op 24 januari 2020 hierover gebogen en vindt het in beginsel niet klachtwaardig. Het verrichten van ambtshandelingen rond de feestdagen in de maand december is niet tuchtrechtelijk laakbaar. Niet valt in te zien waarom de gerechtsdeurwaarder in de maand december geen ambtshandelingen zou mogen verrichten.

Dat de schuldenaar hierdoor is gegriefd, is voorstelbaar, maar leidt niet tot de conclusie dat de deurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld, aldus de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (TGDKG:2020:40).