Te laat betekenen van een herstelexploot

Het betekenen van een herstelexploot leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. 

Als appellant op 9 september 2020 een appeldagvaarding vóór de aangezegde roldatum (van 15 september 2020) laat herstellen om deze roldatum “op te schuiven” (naar 22 december 2020), maar vergeet de appeldagvaarding aan te brengen en niet conform art. 125 lid 5 Rv binnen 14 dagen na die oorspronkelijke roldatum (van 15 september 2020) een herstelexploot laat betekenen, wordt hij niet ontvankelijk verklaard. Het herstelexploot kan immers niet worden aangemerkt als een herstelexploot als bedoeld in de artikelen 120 en 121 Rv, omdat het niet is uitgebracht om een nietigheid in de appeldagvaarding te herstellen, maar alleen om de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag te wijzigen.

Een dergelijk herstelexploot heeft, gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 11 november 2011 (NL:HR:BT7203), geen rechtsgevolg en leidt tot niet-ontvankelijkheid, tenzij de wederpartij met het wijzigen van de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag heeft ingestemd. Van expliciete of impliciete instemming is evenwel niet gebleken. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwam tot dit oordeel op 9 maart 2021 (GHSHE:2021:692).