Tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders

Hoe zit het als na het uitbrengen van de dagvaarding een deel vóór de zitting is betaald? 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders tikt een deurwaarder op de vingers die het verkeerd aanpakt.

Het verminderen van de eis (omdat na het uitbrengen van de dagvaarding een deel betaald is) betekent niet dat het door de schuldeiser verschuldigde griffierecht door de griffier verlaagd wordt. Echter, de rechter doet dat meestal wel in zijn proceskostenveroordeling. Dit houdt in dat de schuldenaar minder griffierecht hoeft (terug) te betalen dan de schuldeiser vooraf moet betalen.

Menig deurwaarder zal de dagvaarding dan niet intrekken, omdat dit nadelig is voor de schuldeiser. Bovendien mist de deurwaarder dan de dagvaardingskosten en het salaris gemachtigde. Toch is deze werkwijze volgens de tuchtrechter niet toegestaan. De schuldenaar is immers ten onrechte veroordeeld in een hoger griffierecht.

Bovendien is het (bewust) onjuist informeren van de kantonrechter een ernstig verwijt. Van een gerechtsdeurwaarder mag verwacht worden dat hij de schuldenaar in de gelegenheid stelt de restantvordering te voldoen voorafgaand aan de zitting. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders kwam tot deze beslissing op 12 juli 2021 (TGDKG:2021:75).