Foutief betekenen conservatoir beslag

Een betekening van een conservatoir beslag leent zich in beginsel niet voor een betekening aan het kantoor van de advocaat van de beslagene.

Betekenen conservatoir beslag onroerende zaken

Het betekenen van een conservatoir beslag onroerende zaken, dat op straffe van nietigheid van het beslag moet plaatsvinden binnen drie dagen na inschrijving ervan in het kadaster, mag niet zonder toestemming van de advocaat van de beslagene plaatsvinden aan zijn kantooradres in de zin van art. 63 Rv. Uit de wetsgeschiedenis van art. 63 Rv blijkt dat deze kantoorbetekening alleen mogelijk gemaakt is voor exploten waarmee rechtsmiddelen worden ingesteld. Art. 63 Rv geeft geen bevoegdheid voor andersoortige exploten.

Uitspraak van de rechtbank

Het feit dat in de bodemzaak aldaar woonplaats gekozen is, maakt dit niet anders. Omdat niet aan de vormvoorschriften is voldaan, is het gelegde beslag nietig (op de voet van art. 727 Rv jo. art. 505 lid 1 Rv jo. art. 705 lid 2 Rv). De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg kwam tot deze beslissing op 25 november 2021 (RBLIM:2021:8895).