Verhoging beslagvrije voet op basis van de hardheidsclausule

Slechts uitzonderlijke omstandigheden rechtvaardigen een verhoging van de beslagvrije voet op basis van de hardheidsclausule van art. 475fa Rv.

 Het feit dat de schuldenaar zeer weinig overhoudt nadat een telefoonabonnement van € 70 per maand, de kosten van de verzorging van de honden ad € 95 per maand, de kosten van de verzorging van haar minderjarige zoon die in een verzorgingshuis verblijft en de kosten van de verzekeringen ad € 70 zijn betaald, duidt niet op een buitengewone situatie.

Ook de (benzine- en onderhouds)kosten van de auto die vanwege een medische beperking noodzakelijk is, kunnen niet leiden tot een verhoging van de beslagvrije voet. Met een beroep op de memorie van toelichting oordeelt de rechter dat de hardheidsclausule niet bedoeld is als standaardcompensatie voor groepen mensen die niet uitkomen met de voor hen geldende beslagvrije voet.

Het moet gaan om uitzonderlijke en noodzakelijke kosten die niet (deels) via andere wegen te verlagen zijn. In casu kan er nog bespaard worden op de niet-noodzakelijke kosten. De kantonrechter Amsterdam kwam tot deze beslissing op 31 mei 2021 (RBAMS:2021:2950).

Deze case is onderdeel van de cursus Beslagvrije voet.

Bekijken