Verzoek om toepassing van de Wsnp in een verzetprocedure tegen een faillietverklaring

Kan een schuldenaar, terwijl hij failliet is verklaard, om een toepassing van de Wsnp verzoeken? De Hoge Raad legt uit of dit mogelijk is.

Verzoek om toepassing van de Wsnp in een verzetprocedure tegen een faillietverklaring.

De schuldenaar die in staat van faillissement is verklaard terwijl hij op de aanvraag tot faillietverklaring niet is gehoord, heeft op grond van art. 8 lid 2 Fw recht van verzet binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak. Door het instellen van het rechtsmiddel van verzet wordt de instantie heropend en op tegenspraak in dezelfde instantie voortgezet.

Het past bij de strekking van het rechtsmiddel van verzet, dat de schuldenaar die in verzet komt van het vonnis waarbij hij failliet is verklaard in de verzetprocedure alsnog op de voet van art. 3 Fw (binnen veertien dagen nadat de griffier hem bij brief in kennis heeft gesteld van de mogelijkheid) om toelating tot de schuldsaneringsregeling kan verzoeken. De in art. 15b Fw vermelde grenzen om toepassing van de schuldsaneringsregeling te verzoeken, past niet in de verzetprocedure. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel op 26 maart 2021 (HR:2021:460).