Sommatiedagvaarding

Een sommatie en dagvaarding in één exploot levert soms problemen op. Vooral de vraag of een sommatiedagvaarding voldoet aan de inhoud van een 14-dagenbrief, is interessant. 

Sommatiedagvaarding

Hoewel in de dagvaarding middels een sommatie de schuldenaar 14 dagen wordt gegeven om de vordering zonder extra kosten te betalen, wijst de kantonrechter Utrecht (24 november 2021, RBMNE:2021:6628) de gevorderde incassokosten af.

Er wordt niet voldaan aan de achterliggende gedachte van de 14-dagenbrief, namelijk de schuldenaar nog eenmaal DUIDELIJK de kans geven om te betalen zonder dat hier enige kosten aan verbonden zijn. De opstelling en formulering van de sommatie in combinatie met de dagvaarding en de bijlage, met name door de prominent op het voorblad gemarkeerde kop: ‘U bent gedagvaard om voor de rechter te verschijnen’, is verwarrend voor de schuldenaar.

Het is inmiddels een feit van algemene bekendheid dat dagvaardingen in het algemeen en zeker in incassozaken lastig te begrijpen zijn. Een dagvaarding “reeds nu voor alsdan” en “voor het geval gerekwireerden niet tijdig aan de sommatie tot betaling binnen 14 dagen vanaf de dag nadat dit exploot is bezorgd voldoen” vraagt een juridische opleiding om te begrijpen, nog daargelaten of een dergelijke dagvaarding mogelijk is.

De onduidelijkheid wordt voor de niet juridisch geschoolde lezer nog vergroot doordat in het sommatiegedeelte van de dagvaarding een andere hoofdsom is genoemd dan in de bijlage bij de sommatie(dagvaarding). De buitengerechtelijke kosten zijn vanwege deze onduidelijke ‘14-dagenmededeling’ niet toewijsbaar.