Saneringskrediet onterecht ingezet

Soms wordt een saneringskrediet onterecht ingezet om schuldeisers te dwingen om akkoord te gaan met een schuldregeling. Als de schuldenaar weer wil en kan werken, kan zijn afloscapaciteit stijgen en dat is gunstig voor de schuldeisers. Lees hier verder om te vernemen hoe de rechter een dergelijke situatie beoordeelt.

Saneringskrediet onterecht ingezet

Een schuldeiser kan niet gedwongen worden akkoord te gaan met een schuldregeling als blijkt dat een saneringskrediet niet het maximaal haalbare is. Het voordeel van een saneringskrediet is dat de schuldeiser een bedrag ineens krijgt aangeboden tegen finale kwijting. Het nadeel ervan is dat er geen periodieke controle plaatsvindt op naleving van de verplichtingen in het kader van de schuldsanering en dat er wordt uitgegaan van een ongewijzigde arbeids(on)geschiktheid.

Als blijkt dat de schuldenaar niet voldoende heeft onderbouwd dat hij voor de aankomende periode van drie jaren arbeidsongeschikt zal blijven, is het dwangakkoord van de baan. Hoewel de gemeente hem heeft vrijgesteld van de inspanningsplicht vanwege zijn verslavingsverleden en de psychische gevolgen hiervan, zodat hij eerst moet re-integreren, heeft hij ter zitting verklaard dat het inmiddels veel beter met hem gaat. Hij is ook al meer dan een jaar ‘clean’.

Hij wil en kan graag werken, en kan na de zomer aan de slag als stratenmaker. Het is aannemelijk dat verzoeker de komende drie jaar aan het werk kan blijven, mede gelet op zijn leeftijd en de huidige arbeidsmarkt, waarbij de banen, zeker in de bouwsector, voor het oprapen liggen. Zijn afloscapaciteit zal dus (kunnen) stijgen. Daarom is het voorstel dat hij aan zijn schuldeisers heeft gedaan niet het maximaal haalbare (zie rechtbank Den Haag 14 juni 2022, RBDHA:2022:7007).

Wilt u meer weten over een dwangakkoord, volg dan de cursus Wsnp.

Bekijken