Toelating tot Wsnp

Kan een dementerende persoon toegelaten worden tot de Wsnp? Kan een beschermingsbewindvoerder hierin een rol spelen? De rechtbank Noord-Nederland heeft zich er onlangs over gebogen.

Toelating tot Wsnp

Van een schuldenaar wordt in beginsel verwacht dat hij zich gedurende de Wsnp houdt aan de daarbij horende verplichtingen. Dit vergt in beginsel een persoonlijke inspanning van de schuldenaar. Het Wsnp-traject lijkt daarom niet toegesneden op een persoon die lijdt aan een ernstige vorm van dementie. Toch wijst de rechtbank Noord-Nederland (12 juli 2022, RBNNE:2022:2412) het verzoek toe.

De rechter zoekt aanknoping bij punt 5.3.3. van het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken, waarin voor mensen met een psychosociale beperking een uitzondering wordt gemaakt in de zin dat zij tot de Wsnp kunnen worden toegelaten, mits er voldoende hulp of een voldoende sociaal vangnet aanwezig is om de regeling te laten slagen.

Ter zitting is komen vast te staan dat daarvan sprake is. Daar komt bij dat het om een sterk gereduceerde verplichting gaat, nu de schuldenaar naar verwachting niet zou hoeven te werken of te solliciteren, terwijl de nakoming van de inlichtingenplicht en het voorkomen van nieuwe schulden feitelijk wordt verzorgd door de beschermingsbewindvoerder.