Meewerken aan dringende werkzaamheden

Een huurder is verplicht om mee te werken aan het plaatsen van rookmelders. Hoe is deze verplichting af te dwingen? Is de huurder te veroordelen om de gehuurde woning in dit kader te verlaten? Onlangs deed de kantonrechter hierover een interessante uitspraak. 

Meewerken aan dringende werkzaamheden

Een tijdelijke en gedeeltelijke ontruiming van de huurder kan worden toegewezen in geval van het niet meewerken aan het plaatsen van rookmelders in het gehuurde pand. Dit volgt uit een uitspraak van de kantonrechter Almelo van 25 juli 2022 (RBOVE:2022:2145). De rechter overweegt dat de huurder aan de verhuurder de gelegenheid moet geven om dringende werkzaamheden uit te voeren. Dit volgt uit art. 7:220 lid 1 BW. Dringende werkzaamheden zijn niet alleen reparaties, maar alle werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld.

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in het huis. Dit is vermeld in het Bouwbesluit. Deze verplichting geldt ook voor huurwoningen. In dat geval moet de verhuurder zorgen dat er rookmelders zijn. Naast de wettelijke verplichting is het plaatsen van rookmelders van groot belang voor de veiligheid van de huurder en omwonenden. Bij brand waarschuwen de rookmelders immers voor gevaar. Als de huurder hier niet vrijwillig aan voldoet, dan dient hij het gehuurde tijdelijk, voor de duur van het plaatsen van de rookmelders, te verlaten en ter beschikking van de verhuurder te stellen.

Deze casus maakt deel uit van de cursus Huurrecht & ontruimingen.

Bekijken