Nodeloze Kosten

Het niet bundelen van vorderingen in één gerechtelijke procedure, terwijl dit wel mogelijk is, houdt in dat er onnodig kosten worden gemaakt. Wat dit kan betekenen voor de proceskostenveroordeling leest u hier.

Nodeloze kosten

Het niet in één procedure betrekken van drie kort na elkaar ontstane vorderingen (achterstallige zorgpremies en onbetaalde declaraties in verband met het eigen risico) leidt tot nodeloze kosten. Om die reden volgt er geen proceskostenveroordeling: de rechter compenseert deze kosten.

De rechter overweegt dat een zorgverzekeraar had moeten wachten met dagvaarden totdat de overige verschuldigde premies opeisbaar zijn geworden en meegenomen hadden kunnen worden in één procedure.Het feit dat wellicht het niet splitsen tot problemen bij de executie kunnen geven ~ zo is beslag op een zorgtoeslag enkel mogelijk voor achterstallige zorgpremies en niet voor onbetaalde declaraties ~  mogen niet van tevoren al op gedaagde worden afgewenteld.

Door ervoor te kiezen om de drie vorderingen in afzonderlijke procedures aanhangig te maken, zijn er nodeloze kosten gemaakt. “Het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan, nu in zaken van betrekkelijke omvang de proceskosten in verhouding tot de hoogte van de vorderingen erg hoog zijn”, aldus de kantonrechter Roermond op 6 juli 2022 (RBLIM:2022:4892).