Vroegsignalering

Wordt een verhuurder door de rechter afgestraft voor het niet aanmelden van een huurschuld bij de gemeente? Soms niet! Dit blijkt uit een uitspraak van de Maastrichtse kantonrechter

Vroegsignalering

Soms heeft het niet aanmelden van de betalingsachterstand bij de schuldhulpverlener conform het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening geen gevolgen. Het door de huurder ter mondelinge behandeling aangevoerde dat hij “niets heeft en niets kan aanbieden” leidt tot het oordeel dat duidelijk is dat ook al zou verhuurder de huurachterstand hebben aangemeld, er geen kans op een haalbare en redelijke betalingsregeling bestaat.

Er was immers al een betalingsregeling en deze is door de huurder niet nagekomen. Daarom is het niet redelijk om het niet overeenkomstig het Besluit aanmelden van de huurachterstand op de verhuurder af te wentelen. De gevorderde ontruiming en betaling van de huurachterstand wordt toegewezen door de kantonrechter Maastricht in kort geding (12 augustus 2022, RBLIM:2022:6229).