Verdeelkosten deurwaarder

Is de gemeentelijke sociale dienst verplicht de inhouding jaarlijks in plaats van maandelijks te verrichten ter voorkoming van extra deurwaarderskosten (verdeelkosten)? Deze vraag werd onlangs beantwoord door de bestuursrechter in een door de schuldenaar aangespannen zaak tegen zijn uitkeringsinstantie.

Verdeelkosten deurwaarder

Is de derde-beslagene (de gemeentelijke sociale dienst) verplicht de aan de deurwaarder te verrichten inhouding jaarlijks in plaats van maandelijks te doen ter voorkoming van extra deurwaarderskosten (verdeelkosten)? Nee! In de Memorie van Toelichting bij de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet staat dat de gemeenten zelf kunnen bepalen hoe ze de uitvoering inrichten: een maandelijkse afdracht aan de deurwaarder of een afdracht eens per jaar.

De Sociale Dienst meent dat bij een jaarlijkse afdracht de uitvoeringskosten hoger worden. Die uitvoeringskosten moeten van gemeenschapsgeld worden betaald. Bovendien geeft een jaarlijkse afdracht veel (handmatig) rekenwerk en bestaat er risico op een verkeerde afdracht. Het maandelijks afdragen is uitvoeringstechnisch eenvoudiger. Hoewel de beslagene geconfronteerd wordt met hogere deurwaarderskosten, betekent dat op zichzelf niet dat deze belangenafweging onevenredig is.

De Utrechtse bestuursrechter (23 november 2021, RBMNE:2021:5723) gaat hierin mee. De Sociale Dienst mag als gevolg van het derdenbeslag immers niet in een slechtere positie komen dan waarin de Dienst stond tegenover de beslagene.