Optreden als gemachtigde in eigen zaken

Heeft een advocaten- of deurwaarderskantoor recht op een vergoeding van incassokosten en van het gemachtigde-salaris als ze zelf een dagvaarding opstellen jegens hun niet-betalende cliënten?

Voor een advocaten- of deurwaarderskantoor die niet betaald wordt door haar klanten, is het lastig om haar oud-opdrachtgevers te dagvaarden. Vaak wijst de rechter de vergoeding van de gemaakte incassokosten en van het salaris-gemachtigde af met als argument dat de gemachtigde van de eisende partij tot het kantoor behoort van de eisende partij. Er is dan geen sprake van een derde die van de eisende partij opdracht heeft gekregen haar in rechte te vertegenwoordigen.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (24 mei 2022, GHSHE:2022:1658) ziet het anders en maakt duidelijk dat de eisende partij die een dagvaarding opstelt of laat opstellen, kosten maakt doordat haar medewerker uren aan de zaak besteedt en proceshandelingen verricht waarvoor een forfaitaire vergoeding wordt toegekend. Voor de procespositie van de eisende partij en de toepassing van de regels over de proceskostenvergoeding maakt het niet uit of de eisende partij zelf de zaak behandelt of een (andere) advocaat / gemachtigde. Reeds in het verleden kwam het gerechtshof Arnhem (15 december 2009, GHARN:2009:BK6816) en het gerechtshof Den Haag (17 januari 2012, GHSGR:2012:BV1406) tot hetzelfde oordeel.

Voor een deurwaarderskantoor geldt evenwel de regel van art. 12a van de Gerechtsdeurwaarderswet, inhoudende dat de deurwaarder zijn ambt niet mag uitoefenen “in enig verband waardoor zijn onafhankelijkheid wordt of kan worden beïnvloed”. Met andere woorden, hij mag niet zelf de dagvaarding uitbrengen, maar moet dit uitbesteden aan een collega-deurwaarder.