Schulden niet te goeder trouw

Soms is het overduidelijk dat een beroep op de Wsnp geen kans van slagen heeft. Een forse schuld die ontstaan is naar aanleiding van jarenlange fraude, is niet te goeder ontstaan en daarom niet saneerbaar. Lees hier verder om te ontdekken waarom de schuldenaar niet schuldenvrij wordt verklaard.

Schulden niet te goeder trouw

Als is aangetoond dat de schuldenaar bij zijn voormalig werkgever in de periode van 2015 tot en met 2020 een bedrag van minimaal 2,5 miljoen euro heeft verduisterd, wordt hij niet schuldenvrij verklaard door de rechter. De fraude bestond onder meer uit doen van privébetalingen met de zakelijke creditcard van zijn werkgever en het doen van betalingen door zijn werkgever aan externe partijen ten behoeve van privéuitgaven van de schuldenaar. Hij heeft met het verduisterde geld onder andere luxe (vakantie)reizen gemaakt. Zo heeft hij reizen geboekt via exclusieve Engelse reisorganisaties en exclusieve privévluchten gemaakt. Ook heeft hij vakanties genoten in de champagnestreek en Dubai en heeft hij in de Verenigde Arabische Emiraten de Formule 1 vanaf een privéjacht aan het circuit bekeken.

Als verder blijkt dat er nog steeds een kans op herhaling bestaat ~ hij heeft geen professionele hulp gehad om de aan zijn handelen ten grondslag liggende problematiek op te lossen ~ slaagt zijn beroep op de hardheidsclausule niet. Er is geen sprake van een structurele gedragsverandering ten goede, waardoor in redelijkheid kan worden aangenomen dat de problematiek zich niet zal herhalen, omdat de oorzaak daarvan is weggenomen.

Het handelen van de schuldenaar lijkt vooral gericht op het beperken van de problemen voor zichzelf. Niet alleen heeft hij er bewust voor gekozen zijn nieuwe werkgever niet op de hoogte te stellen van zijn fraudeverleden terwijl daarvoor gezien de (nieuwe) functie die hij in dat bedrijf bekleedt alle reden voor is, ook heeft hij ervoor gekozen zijn woning aan te houden in plaats van te verkopen en de overwaarde voor zijn schulden aan te wenden. Hij heeft weliswaar een start gemaakt met het aflossen van de fraudeschuld, maar dit bedrag is deels door een lening van familie verkregen, die daarbij ook nog verkeerd door hem is voorgelicht, omdat zij dachten dat daarmee de volledige schuld zou worden afgelost en verder grotendeels door middel van loonbeslag. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (3 november 2022, GHARL:2022:9363) concludeert dat de schuldenaar nog niet van zijn schulden af is; zijn verzoek om toegelaten te worden tot de Wsnp wordt afgewezen.