Webinars

Webinar | Huurbeding

Leer alles over het huurbeding met deze webinar. Onze docent neemt u mee in de wettelijke basis, de procesvoering, compensatie voor de huurder, mogelijkheden voor de beslaglegger, onderhandse executieverkoop, en strategieën voor omgang met onbekende huurders en krakers belichten. Dit evenement is essentieel voor juristen en vastgoedprofessionals die grondig willen begrijpen hoe huurbedingen functioneren binnen het Nederlands recht.

Lees meer

Webinar | Bezichtigingsbeding

Verdiep uw kennis over het bezichtigingsbeding in ons informatieve webinar. Deze sessie zal drie aspecten behandelen: de wettelijke verankering van het bezichtigingsbeding, de cruciale rol van de gerechtsdeurwaarder, en de protocollen voor het aankondigen van een bezichtiging. Speciaal ontworpen voor hypotheekhouders, biedt dit webinar praktische inzichten die essentieel zijn voor het effectief beheren van bezichtigingsrechten en het waarborgen van de naleving van wettelijke procedures.

Lees meer

Webinar | Beheer- en ontruimingsbeding

In deze webinar duiken we diep in de juridische nuances van het beheer en ontruimingsbeding binnen het Nederlandse huurrecht. Onze docent zal u door drie cruciale aspecten van dit onderwerp leiden:

  • Vindplaats in de wet - We beginnen met een verkenning van waar het ontruimingsbeding precies in de wet is geregeld, en de juridische context die daaraan ten grondslag ligt.
  • Rechtspositie van de huurder - Vervolgens analyseren we de rechten van de huurder in het licht van een ontruimingsbeding, en wat dit betekent voor de bescherming van huurdersrechten.
  • Mogelijkheid van hoger beroep - Ten slotte bespreken we de mogelijkheden voor partijen om hoger beroep in te stellen tegen beslissingen die verband houden met ontruimingsbedingen.

Dit webinar is bedoeld voor juristen, vastgoedprofessionals, en iedereen die geïnteresseerd is in huurrecht. Wij hopen u praktische inzichten en duidelijke uitleg te bieden die u kunt toepassen in uw professionele praktijk of juridische uitdagingen.

Lees meer

Webinar | Tuchtrecht gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders zijn gebonden aan het tuchtrecht. In deze webinar staan we stil bij de structuur van het tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders. We bespreken de doelstellingen van het tuchtrecht, de positie van de beklaagde, de ontvankelijkheid, de inhoud van de klacht, de termijnen voor het indienen van klachten en ten slotte de mogelijke maatregelen.

Lees meer

Webinar | Pandhoudersexecutie

De webinar 'Pandhoudersexecutie' biedt een diepgaande verkenning van de complexe wereld van het pandrecht en de uitvoering daarvan. In deze sessie zullen we de wettelijke definitie van pandrecht onder de loep nemen, met aandacht voor zowel reële als parate executie. Een cruciaal onderdeel van onze discussie is het onderscheid tussen vuistpand en bezitloos pandrecht, een aspect dat van groot belang is voor de praktische toepassing van pandrechten.

Verder zullen we de bodemverhuurconstructie gedetailleerd bespreken, een onderwerp dat nauw samenhangt met de zekerheid en rechten van pandhouders en verhuurders. Daarnaast maken we een duidelijk onderscheid tussen pandhoudersexecutie en beslaglegging, twee begrippen die vaak tot verwarring leiden.

Lees meer

Webinar | Servicekosten in het huurrecht

Welkom bij onze webinar "Servicekosten in het Huurrecht". Ontdek het verschil tussen huur en servicekosten, de regels volgens het Besluit servicekosten, het beleid van de Huurcommissie, relevante rechtspraak, en procedures voor afrekening en bezwaar. Deze sessie biedt essentiële inzichten voor huurders, verhuurders en vastgoedprofessionals, gericht op het navigeren door de complexiteiten van servicekosten in huurovereenkomsten. Doe mee voor praktische tips en heldere antwoorden op uw vragen.

Lees meer