Doorhaling beslag op onroerende zaken

Wie is bevoegd tot doorhaling van een beslag onroerende zaken dat is ingeschreven in het kadaster? Deze vraag kwam aan het licht in een kort geding bij de voorzieningenrechter Breda.

Doorhaling beslag onroerende zaken

Mocht een conservatoir beslag doorgehaald moeten worden (omdat het is vervallen) en de advocaat van de beslaglegger zich inmiddels onttrokken heeft, zit er niets anders op dan de beslaglegger openbaar te dagvaarden als blijkt dat die spoorloos is.

Het advocatenkantoor waaraan de advocaat verbonden was, is niet gehouden tot doorhaling over te gaan omdat zij daartoe niet bevoegd is. Zonder opdracht aan de kant van de beslaglegger, bestaat er geen bevoegdheid. Dat woonplaats is gekozen bij een deurwaarder (op grond van art. 502 lid 4 Rv) en/of een advocaat houdt niet in, dat zij zonder last van de beslaglegger beslaghandelingen kunnen verrichten.

Pas als het advocatenkantoor beschikt over een last van de beslaglegger, maar die niet uitvoert, handelt het kantoor of diens advocaat onrechtmatig. In casu is de beslagene aangewezen om de beslaglegger (openbaar) te dagvaarden teneinde de inschrijving van het beslag waardeloos te verklaren, waarna het beslag op grond van art. 3:29 lid 4 BW kan worden doorgehaald. De voorzieningenrechter Breda kwam tot deze uitspraak op 7 december 2022 (RBZWB:2022:7577).

Deze casus is onderdeel van de cursus Beslag op onroerende zaken.

Bekijken